Το 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» διεξήχθη παράλληλα με το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», σε συνδιοργάνωση από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), το εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (ΔηΚαιΤΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας (ΣΕΠΦ).

Στο 12ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» υποβλήθηκαν 101 εργασίες, εκ των οποίων οι 99 αφορούσαν άρθρα, οι 4 ήταν προτάσεις για εργαστηριακές συνεδρίες, 2 αφορούσαν σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας και 2 την ειδική συνεδρία υποψηφίων διδακτόρων. Από αυτές, έγιναν δεκτές 64 (59,81%) ως πλήρη άρθρα, 3 (2,8%) ως σύντομες εργασίες, 2 (1,87%) ως αναρτημένες εργασίες (poster), ενώ δεν έγιναν αποδεκτές 30 (28%) εργασίες. Έγιναν αποδεκτές οι 4 εργαστηριακές συνεδρίες και 1 συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, ενώ υλοποιήθηκε η ειδική συνεδρία υποψηφίων διδακτόρων.

Οι θεματικές περιοχές στις οποίες εστίασαν τα άρθρα ήταν κυρίως:

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – MOOC
 • Επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία και πανδημία COVID-19
 • Αξιοποίηση ΤΠΕ για στη διδακτική Φυσικών επιστημών και στη STEAM Εκπαίδευση
 • Ψηφιακά παιχνίδια και παιγνιδοποίηση
 • Επαυξημένη, Εικονική και Μεικτή Πραγματικότητα
 • Ψηφιακή Αφήγηση
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Δεξιότητες υψηλού επιπέδου, Πολυγραμματισμοί και Ψηφιακή Εποχή
 • Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ

Η παρουσίαση των άρθρων έγινε σε 14 συνεδρίες εργασιών, 4 εργαστηριακές συνεδρίες, 1 συζήτηση στρογγυλής τράπεζας και 1 συνεδρία υποψηφίων διδακτόρων.

Πραγματοποιήθηκαν 3 κεντρικές, προσκεκλημένες ομιλίες από έγκριτους επιστήμονες του διεθνούς χώρου, εστιάζοντας στα πεδία:

 • CSCL
 • Learning Analytics
 • Robots and creative problem solving.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε για παρουσίαση ολομέλειας από τον επίσημο χορηγό του συνεδρίου, την Oracle Academy για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και προϊόντα που προσφέρει.

Οι θεματικές περιοχές στις οποίες εστίασαν τα άρθρα ήταν κυρίως:

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – MOOC
 • Επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία και πανδημία COVID-19
 • Αξιοποίηση ΤΠΕ για στη διδακτική Φυσικών επιστημών και στη STEAM Εκπαίδευση
 • Ψηφιακά παιχνίδια και παιγνιδοποίηση
 • Επαυξημένη, Εικονική και Μεικτή Πραγματικότητα
 • Ψηφιακή Αφήγηση
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Δεξιότητες υψηλού επιπέδου, Πολυγραμματισμοί και Ψηφιακή Εποχή
 • Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ

Τα κείμενα των εργασιών οδήγησαν στη σύνθεση τόμου πρακτικών 612 σελίδων συνολικά

Στο 10ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» υποβλήθηκαν 13 άρθρα από τα οποία έγιναν δεκτά 8 (61,53%) ως πλήρη άρθρα. Η παρουσίαση των άρθρων έγινε σε δύο συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία συγκεντρώθηκαν εργασίες που εστιάζουν στην Υπολογιστική Σκέψη και την αξιοποίηση απτικών τεχνολογιών (Arduino και Ρομποτική) στην Εκπαίδευση. Η δεύτερη συνεδρία εστίασε στον προγραμματισμό και τις προγραμματιστικές δομές, ενώ παρουσιάστηκε και μια διαφοροποιημένη εργασία που αφορά στη δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού για το Νηπιαγωγείο.

Τα κείμενα των εργασιών οδήγησαν στη σύνθεση τόμου πρακτικών 73 σελίδων συνολικά

Συνολικά παρέστησαν διαδικτυακά περισσότεροι από 400 μοναδικοί σύνεδροι, στις 3 ημέρες που διήρκεσαν τα συνέδρια, λαμβάνοντας υπόψη και όσους  παρακολούθησαν από τα κανάλια ζωντανής αναμετάδοσης που υπήρχαν.

Θα θέλαμε και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) που μας εμπιστεύθηκε την οργάνωση των δύο συνεδρίων καθώς και τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών για την υποστήριξη της διοργάνωσης. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών για τη βοήθειά τους στην κρίση των εργασιών και τα μέλη της Οργανωτικής επιτροπής που εργάσθηκαν για την επιτυχημένη οργάνωση των συνεδρίων. Τέλος ευχαριστούμε όλους τους συγγραφείς που εμπιστεύθηκαν τις εργασίες τους στα συνέδρια και συνέβαλλαν τα μέγιστα στην επιτυχή διεξαγωγή τους.

Ο πρόεδρος του συνεδρίου

Θαρρενός Μπράτιτσης

Καθηγητής ΠΤΝ, ΠΔΜ

Recommended Articles