12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

Ειδικό θεματικό αφιέρωμα: «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Φλώρινα (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ), 14-16 Μαΐου 2020

ΘΕΜΑ: “Διοργάνωση του 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής»

Στις 14-16 Μαΐου 2021 (εξ αναβολής λόγω πανδημίας).θα πραγματοποιηθεί το 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», με ειδικό θεματικό αφιέρωμα : «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση».

Λόγω των συνεχιζόμενων ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας, τα συνέδρια θα υλοποιηθούν διαδικτυακά. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Τα συνέδρια διοργανώνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) με συνδιοργανωτές:

  • Τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • Τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας.

Σκοπός του 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με την κάθε είδους αξιοποίηση και αξιολόγηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση.

Σκοπός του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής»

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά με ερευνητικές μελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη Διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ειδικό θεματικό αφιέρωμα: «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Ειδικά στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» η επιστημονική επιτροπή καλωσορίζει εργασίες που αξιοποιούν, όχι μόνο τις ΤΠΕ αλλά και οποιαδήποτε μορφή Τέχνης (ενδεικτικά: ζωγραφική, γλυπτική (και με την έννοια της κατασκευής τεχνουργημάτων), θέατρο, ποίηση, ψηφιακή αφήγηση, μουσική, χορός), συνδυαστικά. Οι εργασίες θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν με την ίδια διαδικασία.

Πρόσκληση «Νίκος Δαπόντες»

Στη μνήμη του Νίκου Δαπόντε, η ΕΤΠΕ οργανώνει ειδική συνεδρία, η οποία απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Στη συνεδρία αυτή θα παρουσιαστούν εργασίες σχετικές με τη διδασκαλία του προγραμματισμού και την εκπαιδευτική ρομποτική, θεματικές για τα οποίες ο Ν. Δαπόντες αφιέρωσε μεγάλο μέρος από τη ζωή του. Για την καλύτερη εργασία θα υπάρξει σχετικό βραβείο που θα απονεμηθεί με τη λήξη του συνεδρίου.  

Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες, που εντάσσονται στη θεματολογία του Συνεδρίου. Κάθε εργασία, για να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και στα Πρακτικά Εργασιών (έντυπα ή και ψηφιακά), θα πρέπει να κριθεί θετικά από δύο τουλάχιστον κριτές. Το Συνέδριο θα δεχθεί τους παρακάτω τύπους εργασιών:

Πλήρη άρθρα (Full papers): Μέχρι 8 σελίδες.

Σύντομα άρθρα (Short papers): Μέχρι 4 σελίδες.

Εργασία Αφίσας (Poster):  Μέχρι 3 σελίδες.

Εργασία Διδακτορικής Συνεδρίας (Doctoral Consortium): Μέχρι 4 σελίδες.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα υποβληθούν μέσω του συστήματος υποβολής του Συνεδρίου easychair.

Επίσης το Συνέδριο θα δεχτεί προτάσεις για διοργάνωση ειδικής μορφής συνεδριών ως εξής:

Θεματική Συνεδρία (Thematic Session): Συλλογή εργασιών γύρω από ένα συγκεκριμένο ερευνητικό-επιστημονικό θέμα και συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή

Στρογγυλή Τράπεζα (Round Table): Συνεδρία οργανωμένη ως συζήτηση γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα με συμμετοχή και του κοινού που παρακολουθεί. Συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή και μετέχει πάνελ με τουλάχιστον 4 ομιλητές

Εργαστήριο (Workshop): Ένα Εργαστήριο είναι μια συνεδρία στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν περισσότερο παρουσιάζοντας εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί κάποιο τμήμα τους (‘work in progress’)

Όλες οι παραπάνω προτάσεις θα υποβληθούν μέσω online φόρμας που θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο των συνεδρίων από την ημερομηνία έναρξης των υποβολών και θα αξιολογηθούν από τη συντονιστική επιτροπή

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των εργασιών των συνεδρίων θα διοργανωθούν οι εξής εκδηλώσεις:

  • 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Αφήγησης (πληροφορίες στον ιστότοπο του συνεδρίου)

Σημαντικές ημερομηνίες

15 Ιανουαρίου 2021: Προθεσμία υποβολής εργασιών (πλήρη κείμενα) για κρίση

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Φεβρουαρίου 2021 (οριστική προθεσμία)

1 -20 Φεβρουαρίου 2021: Υποβολή προτάσεων ειδικής μορφής συνεδριών για κρίση

10 Μαρτίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής ειδικής μορφής συνεδριών

22 Μαρτίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής εργασιών

20 Απριλίου 2021: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν εγκριθεί – Εγγραφή εισηγητών.

5 Μαΐου 2021: Ανακοίνωση προγράμματος

14 – 16 Μαΐου 2021: Διεξαγωγή Συνεδρίων

1 Ιουνίου 2021: Ανάρτηση Πρακτικών

Περισσότερες πληροφορίες

Σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Δικτυακός τόπος του Συνεδρίου:   https://etpe2020.web.uowm.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/etpe2020

Email: etpe2020@uowm.gr

Recommended Articles