Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών

Έναρξη Υποβολής – 23 Νοεμβρίου 2020

Λήξη Υποβολής – 15 Ιανουαρίου 2021

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 10 Μαρτίου 2021 (οριστική προθεσμία)

Το Συνέδριο

Το έναυσμα για την καθιέρωση του Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» αποτέλεσε η 1η Ημερίδα «Διδακτική της Πληροφορικής», που οργανώθηκε στην Αθήνα το 2001. Ακολούθησε μια Διημερίδα το 2003 στο Βόλο, που αποτελεί και την ουσιαστική αρχή του θεσμού. Από τότε το Συνέδριο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και έχει φιλοξενηθεί από διάφορα Πανεπιστήμια σε πολλές ελληνικές πόλεις: Κόρινθος (2005), Πάτρα (2008), Αθήνα (2010), Φλώρινα (2012), Ρέθυμνο (2014), Ιωάννινα (2016) και Θεσσαλονίκη (2018).
Το 10ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» οργανώνεται από την Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνδιοργανωτές το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά με ερευνητικές μελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη Διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με την έρευνα στη διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιμόρφωση.
Το 10ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» διεξάγεται παράλληλα με το 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση».
Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» θα αφιερώσει έναν τόμο σε εργασίες του Συνεδρίου, για τις οποίες θα υπάρξει ειδική πρόσκληση.

Θεματολογία

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η συνεισφορά του στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάχυση των πολιτικών εκείνων που στοχεύουν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πράξης και στην ουσιαστική ένταξη της Πληροφορικής και των τεχνολογιών της στην εκπαίδευση.
Οι βασικοί θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε):

 •  Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής της πληροφορικής
 •  Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην πληροφορική
 •  Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της πληροφορικής
 •  Προγράμματα σπουδών πληροφορικής
 •  Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην πληροφορική
 •  Διδακτική του προγραμματισμού
 •  Διδακτική υλικού και λογισμικού γενικής χρήσης
 •  Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία εννοιών της πληροφορικής
 •  Διδακτική αξιοποίηση σύγχρονων υπηρεσιών διαδικτύου και κοινωνικής δικτύωσης στην πληροφορική
 •  Εκπαιδευτική ρομποτική στη διδασκαλία της πληροφορικής
 •  Διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 •  Διδασκαλία της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 •  Διδασκαλία της πληροφορικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 •  Επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών πληροφορικής

Πρόσκληση Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε ερευνητικά αποτελέσματα, μελέτες και εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Το Συνέδριο θα δεχθεί τους παρακάτω τύπους εργασιών:

Πλήρη άρθρα (Full papers): Αφορούν σε ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες. Η εργασία θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα του Συνεδρίου (δείτε σε σχετική ενότητα παρακάτω) και συνολικά η εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες.

Σύντομα άρθρα (Short papers): Αφορούν στην παρουσίαση μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη, νέων προϊόντων και εφαρμογών των ΤΠΕ, ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εργασία θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα του Συνεδρίου (δείτε σε σχετική ενότητα παρακάτω) και συνολικά η εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Εργασία Αφίσας (Poster):  Παρουσιάζει με χρήση αναρτημένης αφίσας (poster) μια συγκεκριμένη εργασία ειδικού χαρακτήρα (πχ. πιλοτική έρευνα, ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο σε εξέλιξη, προϊόν που έχει αναπτυχθεί, κλπ.). Οι εργασίες αφίσας είναι της μορφής σύντομου άρθρου (δηλ. μέχρι 3 σελίδες).

  – Όλες οι παραπάνω τύπου εργασίες θα υποβληθούν μέσω του συστήματος υποβολής του Συνεδρίου easychair και θα κριθούν με σύστημα κριτών.

  – Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο βασίζεται στην πρωτοτυπία και στην ποιότητα κάθε εργασίας.

  – Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Εργασία Διδακτορικής Συνεδρίας (Doctoral Consortium): Παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, τα ερευνητικά ερωτήματα και την υπάρχουσα πορεία μιας διδακτορικής διατριβής. Ο στόχος της συνεδρίας είναι να σχολιαστούν κριτικά οι προτάσεις από έμπειρα μέλη της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας ώστε οι υπ. Δρες να δεχθούν αξιόλογη ανατροφοδότηση για τις ερευνητικές τους ιδέες και πρακτική. Προσκαλούνται ιδιαίτερα διατριβές που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους ώστε να επωφεληθούν το μέγιστο δυνατό από την εμπειρία της συνεδρίας. Οι εργασίες δ.σ. είναι της μορφής σύντομου άρθρου (δηλ. μέχρι 4 σελίδες).Οι εργασίες Διδακτορικής Συνεδρίας δεν συμπεριλαμβάνονται στα Πρακτικά του συνεδρίου και δεν καταβάλουν τη συνδρομή του Συνεδρίου που ισχύει για τις άλλες εργασίες. Οι υπ. Δρες που υποβάλουν άρθρο για τη Διδακτορική Συνεδρία ας τοποθετήσουν στο άρθρο τους στη θέση όπου μπαίνει το όνομα συγγραφέα τη φράση “(Διδακτορική Συνεδρία)” ώστε να είναι σαφές κατά την κρίση το είδος του άρθρου

Βραβεία καλύτερης εργασίας

Βραβείο καλύτερης εργασίας και βραβείο καλύτερης εργασίας νέου ερευνητή (υποψήφιου διδάκτορα ή μεταπτυχιακού φοιτητή) θα απονεμηθούν στους συγγραφείς πλήρους άρθρου. Η επιλογή θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Συνεδρίου και θα βασίζεται στην αξιολόγηση των εργασιών. Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στη τελετή λήξης του Συνεδρίου.

Κάθε συγγραφέας βραβευμένης εργασίας απολαμβάνει:

 1. Έντυπη βεβαίωση.
 2. Την ανακοίνωση στον ιστότοπο του Συνεδρίου.
 3. Την πρόσκληση για επέκταση της εργασίας προς δημοσίευση σε τόμο αφιέρωμα ή επιστημονικό περιοδικό.
 4. Δωρεάν συνδρομή ενός έτους στην ΕΤΠΕ.
 5. Μια δωρεάν συμμετοχή στο επόμενο Συνέδριο της ΕΤΠΕ.
Σημαντικές παρατηρήσεις
 1. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
 2. Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τέσσερις το πολύ εργασίες.
 3. Κάθε εργασία που θα γίνει δεκτή και θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να συνοδεύεται από μία τουλάχιστον εγγραφή συγγραφέα πριν τις 12 Ιουνίου 2020. Η ίδια εγγραφή δεν μπορεί να συνοδεύει περισσότερες από μία εργασίες. Επομένως αν ένας συγγραφέας έχει περισσότερες από μία εργασίες θα πρέπει να φροντίσει ώστε να γίνουν τόσες εγγραφές όσες και οι εργασίες (από διαφορετικά πρόσωπα ή και από το ίδιο).
 4. Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας αναφέρονται στο σύνολο της εργασίας (δηλ. το κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, την περίληψη (μέχρι 200 λέξεις), τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κλπ.).
 5. Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια τη μορφοποίηση των αναφορών (APA style), τόσο στο κυρίως κείμενο όσο και στη σχετική ενότητα στο τέλος της εργασίας τους. Κάθε αναφορά θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά και με σαφήνεια στο κυρίως κείμενο και, παράλληλα, να εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά στην ενότητα των αναφορών.
 6. Για την προετοιμασία της εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου.
Οδηγίες για τις Παρουσιάσεις

Πλήρη Άρθρα: Χρόνος: 15 λεπτά (παρουσίαση 12 λεπτά + 3 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση).

Σύντομα Άρθρα: Χρόνος: 15 λεπτά (παρουσίαση: 12 + 3 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση).

Εξοπλισμός: Στις αίθουσες του Συνεδρίου θα υπάρχει υπολογιστής και ο απαραίτητος εξοπλισμός προβολής. Κάθε ομιλητής πρέπει να έχει την παρουσίασή του σε ηλεκτρονική μορφή.

Προετοιμασία εργασίας – Υπόδειγμα

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε MS Word (.docx ή .doc).

Καθώς οι εργασίες υποβάλλονται σε τυφλή κρίση, οι συγγραφείς θα πρέπει να απομακρύνουν από το κείμενο κάθε σχετική πληροφορία (όνομα, θέση, κλπ.) πριν την υποβολή της εργασίας τους στο σύστημα. Κάθε πληροφορία που αφορά στους συγγραφείς θα προστεθεί κατά την τελική υποβολή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.

Για την προετοιμασία της τελικής εργασίας τους οι συγγραφείς πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του συνεδρίου.

Υποβολή εργασιών

Η υποβολή των τελικών εργασιών γίνεται μέσω του συστήματος easychair.

Προτάσεις Συνεδριών

Επίσης το Συνέδριο θα δεχτεί προτάσεις για διοργάνωση ειδικής μορφής συνεδριών ως εξής:

Θεματικές Συνεδρίες (Thematic Sessions)

Θεματικές Συνεδρίες (Thematic Sessions): Μια ‘θεματική συνεδρία’ οργανώνεται ως συλλογή εργασιών γύρω από ένα συγκεκριμένο ερευνητικό-επιστημονικό θέμα και συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή. Ο σκοπός της είναι: α) να αποτελέσει σημείο συνάντησης διαφορετικών ερευνητικών ομάδων, ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό υλοποίηση και/ή ερευνών που έχουν καταγράψει ήδη κάποια αποτελέσματα, β) να προωθήσει νέες συνεργασίες και γ) να προσδιορίσει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προκλήσεις. Ο συντονιστής της θεματικής συνεδρίας υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή της και προσκαλεί τέσσερις (4) τουλάχιστον εργασίες. Οι εργασίες της θεματικής είναι πλήρη άρθρα (δηλ. μέχρι 8 σελίδες). Οι εργασίες θα υποβληθούν και θα κριθούν όπως όλες οι υποβληθείσες εργασίες πλήρους άρθρου του Συνεδρίου και συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά του Συνεδρίου.

 • Πώς υποβάλλω πρόταση για Θεματική Συνεδρία:  Πατήστε εδώ
 • Πώς υποβάλλω εργασία για Θεματική Συνεδρία: Η συμμετοχή γίνεται μετά από πρόσκληση από τον Συντονιστή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του/της ώστε η εργασία σας να περιληφθεί στη Θεματική συνεδρία. Την εργασία σας θα την υποβάλλετε κανονικά μέσω του easychair.
Στρογγυλή Τράπεζα (Round Table)

Στρογγυλή Τράπεζα (Round Table): Πρόκειται για συνεδρία οργανωμένη ως συζήτηση γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα με συμμετοχή και του κοινού που παρακολουθεί. Ο συντονιστής της Τράπεζας υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή της και προσκαλεί τέσσερις (4) τουλάχιστον ομιλητές. Οι ομιλητές τοποθετούνται σύντομα γύρω από το θέμα (πχ. διαθέσιμος χρόνος ανά ομιλητή 5 ή 7 λεπτά) και στη συνέχεια γίνεται συζήτηση. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της συζήτησης και για την καταγραφή των συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα της Τράπεζας (που προσυπογράφονται απ’ όλους τους ομιλητές) περιλαμβάνονται στα πρακτικά του συνεδρίου.

 • Πώς υποβάλλω πρόταση για Στρογγυλή Τράπεζα:  Πατήστε εδώ
 • Πώς συμμετέχω σε μια Στρογγυλή Τράπεζα: Η συμμετοχή γίνεται μετά από πρόσκληση από τον Συντονιστή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του/της ώστε να συμμετάσχετε στο panel των ομιλητών/εισηγητών.
Φροντιστήριο (Tutorial)

Φροντιστήριο (Tutorial): Πρόκειται για συνεδρία στοχευμένης εκμάθησης ενός εργαλείου (πχ. κάποιου λογισμικού, μεθοδολογίας, κλπ.). Ο συντονιστής του φροντιστηρίου υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή του και ανακοινώνεται δημόσια έγκαιρα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν. Το φροντιστήριο μπορεί να υλοποιηθεί σε μέρα και χώρο διαφορετική/-ό από τις κύριες εργασίες του Συνεδρίου. Σε ένα φροντιστήριο ο συντονιστής είναι και διδάσκων και παρουσιάζει το θέμα με τον τρόπο που επιθυμεί και έχει περιγράψει στην πρότασή του. Ένα φροντιστήριο θα πρέπει να θέτει στόχους μάθησης τους οποίους και να επιτυγχάνει με την ολοκλήρωσή του. Μπορεί να προσφέρεται δωρεάν ή μπορεί να υπάρχει και κάποιο μικρό κόστος εγγραφής (εξαρτάται από τον συντονιστή και το είδος εκπαίδευσης που παρέχεται). Δεν συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά του Συνεδρίου.

 • o Πώς υποβάλλω πρόταση για Φροντιστήριο:  Πατήστε εδώ
 • o Πώς συμμετέχω σε ένα Φροντιστήριο: Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ανακοίνωση του κάθε Φροντιστηρίου.
Εργαστήριο (Workshop)

Εργαστήριο (Workshop): Ένα Εργαστήριο είναι μια συνεδρία στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν περισσότερο παρουσιάζοντας εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί κάποιο τμήμα τους (‘work in progress’). Ο συντονιστής του εργαστηρίου υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή του και προσκαλεί τέσσερις (4) τουλάχιστον εργασίες. Οι εργασίες του εργαστηρίου είναι σύντομα άρθρα (δηλ. μέχρι 4 σελίδες) και συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά του Συνεδρίου. Σε ένα εργαστήριο παρουσιάζονται πρώτα τα άρθρα προβλέποντας χρόνο για ερωτήσεις/συζήτηση αμέσως μετά από κάθε άρθρο. Επίσης προβλέπεται χρόνος για ερωτήσεις/συζήτηση συνολικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης εργασιών. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της συζήτησης και για την καταγραφή των συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα του Εργαστηρίου (που προσυπογράφονται απ’ όλους τους ομιλητές) περιλαμβάνονται στα πρακτικά του συνεδρίου.

 • Πώς υποβάλλω πρόταση για Εργαστήριο:  Πατήστε εδώ
 • Πώς συμμετέχω σε ένα Εργαστήριο: Η συμμετοχή γίνεται μετά από πρόσκληση από τον Συντονιστή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του/της ώστε η εργασία σας να περιληφθεί στη Θεματική συνεδρία. Την εργασία σας θα την υποβάλλετε κανονικά μέσω του easychair.

Επιδείξεις εφαρμογών και προϊόντων (Demos): Εταιρίες λογισμικού, εκδοτικοί οργανισμοί, εργαστήρια ή ινστιτούτα καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την παρουσίαση εφαρμογών ή προϊόντων που εντάσσονται στις θεματικές του Συνεδρίου και μπορεί να ενδιαφέρουν ερευνητές ή εκπαιδευτικούς.

Επιτροπές

Προεδρείο
 • Μπράτιτσης Θαρρενός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Συντονιστική Επιτροπή
 • Μπράτιτσης Θαρρενός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Παλαιγεωργίου Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Λεμονίδης Χαραλαμπος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Μικρόπουλος Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επιστημονική Επιτροπή
 • Γόγουλου Α., ΕΚΠΑ
 • Γρηγοριάδου Μ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Δημητριάδης Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Κόμης Β., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κορδάκη Μ., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κουτρομάνος Γ., ΕΚΠΑ
 • Λαδιάς Α., Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Μπέλλου Ι., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Μπράτιτσης Θ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Ξυνόγαλος Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Παναγιωτακόπουλος Χ., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Παπαδάκης Σ., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
 • Παπανικολάου Κ., ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Πολίτης Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Σατρατζέμη M., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Τζιμογιάννης Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Τζωρτζάκης Ι., ΠΕΚΕΣ Πελοπονήσσου
 • Τσιάτσος Θρ. , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τσιοτάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου
 • Φεσάκης Γ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Χαλκίδης Α., Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οργανωτική Επιτροπή
 • Μαρδίρης Θοδωρής, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας
 • Τζήμας Δημήτρης, Συν. Εκπ. Έργ. Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας
 • Αρβανιτάκης Ιωάννης
 • Γεωργίου Σωτήρης
 • Δράγου Ευαγγελία
 • Ηλιάδης Παύλος
 • Κηπουροπούλου Γεωργία
 • Κοροσίδου Ελένη
 • Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης
 • Τασσοπούλου Χριστίνα
 • Τσολοπάνη Ιωάννα

Πρακτικά

 • Ανοικτά Πρακτικά στο Διαδίκτυο: τα Πρακτικά θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο: α) στον ιστότοπο του Συνεδρίου και β) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
 • Springer Τόμος: Οι συγγραφείς διακεκριμένων άρθρων (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) θα κληθούν να υποβάλουν προς κρίση μια ενημερωμένη και εκτεταμένη εκδοχή της εργασίας τους ώστε να συμπεριληφθεί (μετά από νέα κρίση) σε τόμο της σειράς: “Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues” των διεθνών εκδόσεων Springer. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν σε επόμενες προσκλήσεις και μέσω του ιστότοπου του Συνεδρίου.

Πρόσκληση Συμμετοχής

Στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος στην Έντεχνη και Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση, διοργανώνεται ο 1ος Πανελλήνιος Εκπαιδευτικος Διαγωνισμος Ψηφιακής Αφήγησης. 

Περιγραφή

Ο 1ος Πανελλήνιος Εκπαιδευτικος Διαγωνισμος Ψηφιακής Αφήγησης απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας έως 12 ετών και εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις δικές τους Ψηφιακές Ιστορίες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Επιχείρημα

Η επιλογή της θεματολογίας του διαγωνισμού καθορίστηκε από την αντίληψη ότι οι ιστορίες αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της παιδικής ηλικίας. Ποιο παιδί, άλλωστε, δεν ακούει ιστορίες; Ποιος ενήλικας δεν είπε ή δεν άκουσε ιστορίες; Κλασικές ιστορίες, ιστορίες ζωής, ιστορίες που μας βοηθούν να συσχετιστούμε με άλλους, όλα αυτά που προορίζονται για να μας βοηθήσουν, να αναπτύξουν τις στάσεις μας, τις νοοτροπίες και τη συμπεριφορά μας. 

Η δημιουργική δραστηριότητα είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής και φέρνει έμμεσα τις μεγαλύτερες ανταμοιβές. Το πρόβλημα της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της διέγερσης της δημιουργικότητας είναι πολύπλοκο στις πρωτοβάθμιες τάξεις. Τώρα είναι το θεμέλιο της αισθητικής, η εκτίμηση της ομορφιάς που αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της ζωής. Η πιο σημαντική εκδήλωση του παιδιού είναι η σχολική δραστηριότητα. Με τη διοργάνωση διαφόρων θεμάτων, μπορείτε να βρείτε δημιουργικά, ταλαντούχα παιδιά, με ιδιαίτερες ιδιότητες.

Επιπλέον, σήμερα τα παιδιά είναι απόλυτα εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Είναι κάτοχοι έξυπνων συσκευών, γνωρίζουν πώς να δημιουργούν πολυμεσικό υλικό, διαμοιράζονται και καταναλώνουν ψηφιακούς πόρους. Συνεπώς, η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από τα ίδια τα παιδιά φαίνεται ότι μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την έμφυτη, ψηφιακή ικανότητα των παιδιών και να την συνδυάσει με τη δημιουργική ανάγκη που εκφράζεται μέσα από τη σύνθεση ιστοριών, αποτελώντας ένα σύγχρονο τρόπο έκφρασης των μαθητών.

Κατηγορίες συμμετεχόντων – Θεματολογία

Προσχολική-Πρωτοσχολική ηλικία: Η κατηγορία αυτή αφορά μεμονωμένους μαθητές ή ομάδες μαθητών που φοιτούν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε νηπιαγωγείο, Α’ ή Β’ Δημοτικού. Η ιστορία θα έχει θέμα “Το σχολείο μου”.

Πρωτοβάθμια: Η κατηγορία αυτή αφορά μεμονωμένους μαθητές ή ομάδες μαθητών που φοιτούν κατά το τρέχον σχολικό έτος στις τάξεις Γ’, Δ’, Ε’’ ή ΣΤ’ Δημοτικού. Η ιστορία θα έχει θέμα “Τα δικαιώματα των μαθητών”.

Εκπαιδευτικοί: Η κατηγορία αυτή αφορά εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο.  Η ιστορία θα έχει θέμα που εμπίπτει στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και η επιλογή είναι ελεύθερη από τους συμμετέχοντες. Η επιλογή τους πρέπει να τεκμηριώνεται.

Συμμετοχή

– Για τις δύο μαθητικές κατηγορίες υποβάλλονται: α) η ψηφιακή ιστορία, β) πληροφορίες των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμα, περιοχή, σχολείο, τάξη, σύντομη παρουσίαση των παιδιών (2-3 προτάσεις), στόχος της ιστορίας), γ) πληροφορίες για τις ενέργειες των μαθητών για τη δημιουργία των ιστοριών. Στην κατηγορία αυτή η ιστορία πρέπει να έχει δημιουργηθεί από τους συμμετέχοντες μαθητές, είτε αυτοτελώς είτε ως αποτέλεσμα δραστηριότητας (εκπαιδευτικής) υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού είτε με την υποστήριξη γονέα ή κηδεμόνα. 

– Στην κατηγορία των εκπαιδευτικών υποβάλλονται: α) ψηφιακή ιστορία, β) συνοδευτικό κείμενο αυτοπαρουσίασης του εκπαιδευτικού, γ) σύντομο σχέδιο μαθήματος που αξιοποιεί την ψηφιακή ιστορία. Στην κατηγορία αυτή, η ψηφιακή ιστορία πρέπει να έχει δημιουργηθεί από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

– Για την υποβολή θα χρησιμοποιηθούν διαδικτυακές φόρμες υποβολής που θα αναρτηθούν στον ιστότοπο. Το πολυμεσικό υλικό θα πρέπει να αναρτηθεί από τους συμμετέχοντες στο διαδίκτυο (ενδεικτικά χρησιμοποιώντας κάποια cloud storage υπηρεσία (π.χ. dropbox, google drive, onedrive, pcloud) ή κάποια υπηρεσία διαμοιρασμού (όπως youtube)) και στη φόρμα υποβολής θα εισαχθεί ο σχετικός σύνδεσμος. Το ψηφιακό αρχείο πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο μέχρι την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

– Οι ψηφιακές ιστορίες μπορεί να είναι σε μορφή βίντεο (βιντεοσκοπήσεις, φωτοϊστορίες, stop motion video, κλπ), ψηφιακού κόμικ ή σε άλλη πολυμεσική μορφή (π.χ. Voki, VoiceThread, κλπ). Απλά ebook δεν μπορούν να υποβληθούν

– Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα έργα τους δε θα επιστραφούν, ενώ οι διοργανωτές μπορούν να τα αξιοποιήσουν για λόγους διάχυσης.

– Η διάρκεια των ιστοριών πρέπει να ακολουθεί τις νόρμες της ψηφιακής αφήγησης (περίπου 2-5 λεπτά βίντεο).

– Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσέξουν το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων του ψηφιακού υλικού που θα χρησιμοποιήσουν. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη, ούτε μπορούν να λειτουργήσουν ως συμβουλευτική υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Έργα που περιέχουν υλικό που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα δε θα λαμβάνονται υπόψη

– Η υποβολή των έργων θα γίνει μέχρι τις 8 Μαΐου 2021

– Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω διαδικτύου και με αποστολή email στους νικητές και τις κατά τόπους διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

– Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν διπλώματα συμμετοχής (απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Κριτήρια Αξιολόγησης

–       Σεβασμός του θέματος του διαγωνισμού

–       Σεβασμός της δομής μιας ιστορίας: εισαγωγή, περιεχόμενο, τελικό μέρος

–       Ύπαρξη χαρακτήρων: θετικοί και αρνητικοί χαρακτήρες

–   Η ύπαρξη ηθικού διδάγματος/συμπέρασμα. Η σημασία του μηνύματος που επικοινωνείται

–       Δυναμική δράση

–       Δημιουργικότητα, ιδιοφυΐα, πρωτοτυπία της ιστορίας

Επιστημονική επιτροπή

Θα ανακοινωθεί σύντομα

Βραβεία καλύτερης εργασίας

– Θα απονεμηθούν βραβεία για τις 3 πρώτες θέσεις

– Κατά τη διάρκεια του 12ο Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» που θα λάβει χώρα στη Φλώρινα, στις 14 – 16 Μαΐου 2021, θα γίνει τελετή απονομής για τις πρώτες θέσεις και θα προβληθούν τα έργα των νικητών

– Η αξιολόγηση θα γίνει από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.