Επιτροπές 12ου Πανελλήνιου/Διεθνές Συνεδρίου
Προεδρείο
 • Μπράτιτσης Θαρρενός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Συντονιστική Επιτροπή
 • Μπράτιτσης Θαρρενός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Παλαιγεωργίου Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Λεμονίδης Χαραλαμπος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Μικρόπουλος Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή
 • Baron G.-L., University of Paris 5 (La Sorbonne), France
 • Baroso J., INESC TEC and University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
 • Cartelli A., University of Cassino, Italy
 • Chen Chwen Jen, Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia
 • Chen W., Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway
 • Dalgarno B., Charles Sturt University, Australia
 • Depover C., University of Mons – Hainaut, Belgium
 • Dimitriadis Y., University of Valladolid, Spain
 • dos Santos, R. P., Lutheran University of Brazil, Brazil
 • Foreman N., Middlesex University, UK and ITMO University, Russia
 • Hadzilacos Th., Open University of Cyprus, Cyprus
 • Jausovec N., University of Maribor, Slovenia
 • Karsenti T., University of Montreal, Canada
 • Kinshuk, Athabasca University, Canada
 • Lan Yu-Ju, National Taiwan Normal University, Taiwan
 • Magoulas G. D., University of London, UK
 • Mercier J., Université du Québec à Montréal, Canada
 • Miesenberger K., University of Linz, Austria
 • Morch A., University of Oslo, Norway
 • Nian-Shing Chen, National Sun Yat-sen University, Taiwan
 • Papadopoulos P.M., Aarhus University, Denmark
 • Paredes H., INESC TEC and University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
 • Passig D., Bar-Ilan University, Israel
 • Sandnes F., Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway
 • Spector M. J., University of Georgia, USA
 • Valanides N., University of Cyprus
 • Weinberger, A., Saarland University, Germany
Εθνική Επιστημονική Επιτροπή
 • Αβούρης Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Αναστασιάδης Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Αντωνίου Π., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Βουδούρη Α., ΕΚΠΑ
 • Βούλγαρη Η., ΕΚΠΑ
 • Γαλάνη Λ., ΕΚΠΑ
 • Γιαννούτσου Ν., ΕΚΠΑ
 • Γκιόλμας Α., ΕΚΠΑ
 • Γρηγοριάδου Μ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονία
 • Δημητριάδης Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ζαράνης Ν., Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Καλογιαννάκης Μ., Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Καμέας Α., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Καραγιαννίδης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Καρασαββίδης Η., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Κατσάνος, Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Καρατράντου Α., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κόλλιας Β., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Κόμης Β., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κουτρομάνος Γ., ΕΚΠΑ
 • Κορδάκη Μ., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κυνηγός Χ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Κώστας Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Λαδιάς Α., Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Μέλλιου, Κ., 6ο ΠΕΚΕΣ Πειραιά, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Μικρόπουλος Α., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Μπέλλου Ι., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Μπίκος Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Μπράτιτσης Θ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Νικολοπούλου Κ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Νταραντούμης Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Ντρενογιάννη Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ξέστερνου Μ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Ξυνόγαλος Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Παγγέ T., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Παλαιγεωργίου Γ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Παναγιωτακόπουλος Χ., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Παπαδάκης Σ., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
 • Παπανικολάου Κ., ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Παπαστεργίου Μ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πολάτογλου Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πολίτης Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Ραβάνης Κ., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Σάμψων Δ., Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Σμυρναίου Ζ., ΕΚΠΑ
 • Σοφός Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Σπαντιδάκης I., Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Τζιμογιάννης Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Τόκη Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Τσέλιος Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τσιάτσος Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τσιτουρίδου Μ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τσιωτάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Φαχαντίδης Ν., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Φεσάκης Γ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Φωκίδης Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Χατζηκρανιώτης Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Χατζηλεοντιάδης Λ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Χατζηλεοντιάδου Σ., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Ψύλλος Δ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οργανωτική Επιτροπή
 • Μαρδίρης Θοδωρής, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας
 • Τζήμας Δημήτρης, Συν. Εκπ. Έργ. Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας
 • Αρβανιτάκης Ιωάννης
 • Γεωργίου Σωτήρης
 • Δράγου Ευαγγελία
 • Ηλιάδης Παύλος
 • Κηπουροπούλου Γεωργία
 • Κοροσίδου Ελένη
 • Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης
 • Τασσοπούλου Χριστίνα
 • Τσολοπάνη Ιωάννα

Επιτροπές 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Προεδρείο
 • Μπράτιτσης Θαρρενός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Συντονιστική Επιτροπή
 • Μπράτιτσης Θαρρενός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Παλαιγεωργίου Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Λεμονίδης Χαραλαμπος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Τζιμογιάννης Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Μικρόπουλος Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επιστημονική Επιτροπή
 • Γόγουλου Α., ΕΚΠΑ
 • Γρηγοριάδου Μ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Δημητριάδης Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Κόμης Β., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κορδάκη Μ., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κουτρομάνος Γ., ΕΚΠΑ
 • Λαδιάς Α., Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Μπέλλου Ι., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Μπράτιτσης Θ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Ξυνόγαλος Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Παναγιωτακόπουλος Χ., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Παπαδάκης Σ., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
 • Παπανικολάου Κ., ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Πολίτης Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Σατρατζέμη M., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Τζιμογιάννης Α., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Τζωρτζάκης Ι., ΠΕΚΕΣ Πελοπονήσσου
 • Τσιάτσος Θρ. , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τσιοτάκης Π., Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου
 • Φεσάκης Γ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Χαλκίδης Α., Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Οργανωτική Επιτροπή
 • Μαρδίρης Θοδωρής, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας
 • Τζήμας Δημήτρης, Συν. Εκπ. Έργ. Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας
 • Αρβανιτάκης Ιωάννης
 • Γεωργίου Σωτήρης
 • Δράγου Ευαγγελία
 • Ηλιάδης Παύλος
 • Κηπουροπούλου Γεωργία
 • Κοροσίδου Ελένη
 • Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης
 • Τασσοπούλου Χριστίνα
 • Τσολοπάνη Ιωάννα

 •