Παρακαλούνται οι σύνεδροι να συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής, επιλέγοντας το “Εγγραφές” στο μενού, είτε παρουσιάζουν εργασία ως συγγραφείς είτε επιθυμούν μόνο να παρακολουθήσουν. Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν μόνο στους εγγεγραμμένους συνέδρους.

Recommended Articles