12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

Στη Φλώρινα, στις 14-16 Μαΐου 2021 (εξ αναβολής λόγω πανδημίας).θα πραγματοποιηθεί το 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», με ειδικό θεματικό αφιέρωμα : «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση», το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) με συνδιοργανωτές:

  • Τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • Τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας.

Σκοπός του 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με την κάθε είδους αξιοποίηση και αξιολόγηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση.

Σκοπός του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής»

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά με ερευνητικές μελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη Διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ειδικό θεματικό αφιέρωμα: «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Ειδικά στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» η επιστημονική επιτροπή καλωσορίζει εργασίες που αξιοποιούν, όχι μόνο τις ΤΠΕ αλλά και οποιαδήποτε μορφή Τέχνης (ενδεικτικά: ζωγραφική, γλυπτική (και με την έννοια της κατασκευής τεχνουργημάτων), θέατρο, ποίηση, ψηφιακή αφήγηση, μουσική, χορός), συνδυαστικά. Οι εργασίες θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν με την ίδια διαδικασία.

Πρόσκληση «Νίκος Δαπόντες»

Στη μνήμη του Νίκου Δαπόντε, η ΕΤΠΕ οργανώνει ειδική συνεδρία, η οποία απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Στη συνεδρία αυτή θα παρουσιαστούν εργασίες σχετικές με τη διδασκαλία του προγραμματισμού και την εκπαιδευτική ρομποτική, θεματικές για τα οποίες ο Ν. Δαπόντες αφιέρωσε μεγάλο μέρος από τη ζωή του. Για την καλύτερη εργασία θα υπάρξει σχετικό βραβείο που θα απονεμηθεί με τη λήξη του συνεδρίου.  

Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες, εισηγήσεις και προτάσεις που εντάσσονται στη θεματολογία του Συνεδρίου. Κάθε εισήγηση-πρόταση, για να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και στα Πρακτικά Εργασιών (έντυπα ή και ψηφιακά), θα πρέπει να κριθεί θετικά από δύο τουλάχιστον κριτές. Το Συνέδριο θα δεχθεί τους παρακάτω τύπους εργασιών:

Πλήρη άρθρα (Full papers): Μέχρι 8 σελίδες.

Σύντομα άρθρα (Short papers): Μέχρι 4 σελίδες.

Εργασία Αφίσας (Poster):  Μέχρι 3 σελίδες.

Εργασία Διδακτορικής Συνεδρίας (Doctoral Consortium): Μέχρι 4 σελίδες.

Όλες οι παραπάνω τύπου εργασίες θα υποβληθούν μέσω του συστήματος υποβολής του Συνεδρίου easychair και θα κριθούν με σύστημα κριτών.

Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο βασίζεται στην πρωτοτυπία και στην ποιότητα κάθε εργασίας.

Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Επίσης το Συνέδριο θα δεχτεί προτάσεις για διοργάνωση ειδικής μορφής συνεδριών ως εξής:

Θεματικές Συνεδρίες (Thematic Sessions): συλλογή εργασιών γύρω από ένα συγκεκριμένο ερευνητικό-επιστημονικό θέμα και συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή

Στρογγυλή Τράπεζα (Round Table): συνεδρία οργανωμένη ως συζήτηση γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα με συμμετοχή και του κοινού που παρακολουθεί. Συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή και μετέχει πάνελ με τουλάχιστον 4 ομιλητές

Φροντιστήριο (Tutorial): Πρόκειται για συνεδρία στοχευμένης εκμάθησης ενός εργαλείου (πχ. κάποιου λογισμικού, μεθοδολογίας, κλπ.)

Εργαστήριο (Workshop): να Εργαστήριο είναι μια συνεδρία στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν περισσότερο παρουσιάζοντας εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί κάποιο τμήμα τους (‘work in progress’)

Όλες οι παραπάνω τύπου προτάσεις θα υποβληθούν μέσω online φορμών που θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο των συνεδρίων από την ημερομηνία έναρξης των υποβολών και θα αξιολογηθούν από τη συντονιστική επιτροπή

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των εργασιών των συνεδρίων θα διοργανωθούν οι εξής εκδηλώσεις:

  • 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Αφήγησης (πληροφορίες στον ιστότοπο του συνεδρίου) Σημείωση: η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας και την αντίστοιχη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Σημαντικές ημερομηνίες

15 Ιανουαρίου 2021: Προθεσμία υποβολής εργασιών (πλήρη κείμενα) για κρίση

1 -20 Φεβρουαρίου 2021: Υποβολή προτάσεων ειδικής μορφής συνεδριών για κρίση

10 Μαρτίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής ειδικής μορφής συνεδριών

22 Μαρτίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής εργασιών

20 Απριλίου 2021: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν εγκριθεί – Εγγραφή εισηγητών.

5 Μαΐου 2021: Ανακοίνωση προγράμματος

14 – 16 Μαΐου 2021: Διεξαγωγή Συνεδρίων

1 Ιουνίου 2021: Ανάρτηση Πρακτικών

Περισσότερες πληροφορίες

Σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Δικτυακός τόπος του Συνεδρίου:   https://etpe2020.web.uowm.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/etpe2020

Email: etpe2020@uowm.gr

Recommended Articles