Μπορείτε να κατεβάσετε συνολικά τους τόμους των πρακτικών ή μεμονωμένα κάθε εργασία σε μορφή pdf, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους

Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”

Τόμος Πρακτικών

Μεμονωμένα αρχεία εργασιών

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Διδακτική της Πληροφορικής

Τόμος Πρακτικών

Μεμονωμένα αρχεία εργασιών