Ενημέρωση

Αναρτήθηκε ο απολογισμός των συνεδρίων

Τα πρακτικά αναρτήθηκαν στον αντίστοιχο σύνδεσμο που δημιουργήθηκε το μενού πλοήγησης

Ανακοινώνεται από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, ότι η ημερομηνία ενημέρωσης αποδοχής εργασιών, μετατίθεται για τις 20 Απριλίου 2021. – Η διαδικασία ενημέρωσης είναι σε εξέλιξη

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Παράταση προθεσμίας υποβολής και ενημέρωση

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Επανέναρξη υποβολών

Αναβολή του 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» λόγω πανδημίας COVID19