Χωρίς κατηγορίαΑπολογισμός

Απολογισμός

Το 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» διεξήχθη παράλληλα με το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», σε συνδιοργάνωση από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), το εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (ΔηΚαιΤΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας (ΣΕΠΦ). Στο …

Χωρίς κατηγορία

Πληροφορίες παρακολούθησης και εγγραφής

Παρακαλούνται οι σύνεδροι να συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής, επιλέγοντας το “Εγγραφές” στο μενού, είτε παρουσιάζουν εργασία ως συγγραφείς είτε επιθυμούν μόνο να παρακολουθήσουν. Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν μόνο στους εγγεγραμμένους συνέδρους.

Χωρίς κατηγορία

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής (τελική)

12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Ειδικό θεματικό αφιέρωμα: «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» Φλώρινα (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ), 14-16 Μαΐου 2020 ΘΕΜΑ: “Διοργάνωση του 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» Στις 14-16 Μαΐου 2021 (εξ αναβολής …

Χωρίς κατηγορία

3η Ανακοίνωση – Παράταση προθεσμίας υποβολής και ενημέρωση

12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Ειδικό θεματικό αφιέρωμα: «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» Φλώρινα (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ), 14-16 Μαΐου 2020 ΘΕΜΑ: “Διοργάνωση του 12ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» Στις 14-16 Μαΐου 2021 (εξ αναβολής …

Χωρίς κατηγορία

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Επανέναρξη υποβολών

12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Στη Φλώρινα, στις 14-16 Μαΐου 2021 (εξ αναβολής λόγω πανδημίας).θα πραγματοποιηθεί το 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», με ειδικό θεματικό αφιέρωμα : «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση», …