ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (12ο Συνέδριο “ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”)

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (10ο Συνέδριο “Διδακτική της Πληφορορικής”)

Το κόστος εγγραφής στο συνέδριο θα είναι 30 ευρώ για 1 εργασία, 50 ευρώ για 2 εργασίες και 70 ευρώ για 3 εργασίες. 

Η εγγραφή θα καλύψει τη συνδρομή των μελών της ΕΤΠΕ (ή την εγγραφή των συγγραφέων ως νέα μέλη στην ΕΤΠΕ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία).

Για κάθε εργασία πρέπει να αντιστοιχεί ένας εγγεγραμμένος συγγραφέας, σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσά. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ΕΤΠΕ είναι οικονομικά τακτοποιημένο για το 2021, τότε αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό (για παράδειγμα κάποιος που έχει πληρώσει τη συνδρομή 30€ για το 2021, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εγγραφεί στο συνέδριο για 1 εργασία. Αν έχει και 2η εργασία, πρέπει να καταβάλει το ποσό των 20€).

Κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει ως συν-συγγραφέας σε 4 το πολύ εργασίες ανά συνέδριο (χωρίς να προσμετρούνται προτάσεις για εργαστηριακές συνεδρίες)

Η εγγραφή θα γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΠΕ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
794/00222927
IBAN: GR8301107940000079400222927
SWIFT (BIC): ETHNGRAA
Δικαιούχος: Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Στο αποδεικτικό κατάθεσης παρακαλείστε να αναγράφετε το επώνυμό σας και την/τις εργασία/ες για τις οποίες κάνετε εγγραφή, στο πεδίο αιτιολογία για τον δικαιούχο. Το σχετικό παραστατικό παρακαλείστε να το αποστείλετε μαζί με την παρουσίαση, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αποσταλεί.